กรมสรรพสามิต

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
  • ขั้นตอนการใช้งานระบบ
  • A. ระบบจะเชื่อมต่อผู้ใช้งานกับ SSO ของกรมสรรพสามิต
  • B. การเข้าใช้งานในครั้งแรกระบบจะนำ ผู้ใช้งาน ไปยังหน้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันข้อมูลก่อนใช้ระบบ
  • C. หากยังทำขั้นตอน B ไม่สมบูรณ์ ระบบจะนำ ผู้ใช้งานไปยังหน้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
 
เวอร์ชั่น 1.0.17